Welkom bij 'Ons Plekske' Liessel

Logo

Dagbesteding in 'Ons Plekske'.

Naast de activiteiten die in 'Ons Plekske' plaats vinden hebben we ook een ruimte voor Dagbesteding.

Deze dagbesteding wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Voor verzorgende handelingen doen wij een beroep op het verplegend personeel van De Zorgboog, waarvan steeds iemand in de directe omgeving aanwezig is.

De doelstelling van de dagbesteding is het verminderen van de eenzaamheid en het ontlasten van de mantelzorg.

Deelname aan de Dagbesteding kan met en zonder indicatie.

De kosten voor koffie, thee en dergelijke zijn € 2,00 per dagdeel. Bij deelname aan de warme maaltijd in het Eetpunt bedragen de kosten voor de maaltijd € 10,00.

De dagbesteding is op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en maandag- en woensdagmorgen van 10.00 tot 13.15 uur. Tijdens deze uren worden in een groepje van ongeveer 7 personen gezellige activiteiten gedaan zoals: de krant bespreken, een spel spelen, muziek maken, samen gymmen, samen zingen en nog diverse andere activiteiten.

Aan de viering van Kerstmis, Carnaval, Pasen en andere feestdagen wordt natuurlijk extra aandacht gegeven.

Deelnemers die niet zelfstandig naar Ons Plekske kunnen komen, dienen indien mogelijk zelf voor vervoer te zorgen (bijv. via familie of kennissen). In alle gevallen geldt een kilometervergoeding van € 0,30. Bij het geheel ontbreken van een vorm van 'eigen' vervoer worden deelnemers door een taxi opgehaald.

Het afmelden voor het Eetpunt en de Dagbesteding in "Ons Plekske" kan uitsluitend via het telefoonnummer 06-278 29 313. Hierbij is het verzoek, zodra je weet dat je op een bepaalde dag afwezig bent, niet te wachten tot die dag maar de afmelding zo vroeg mogelijk via bovengenoemd telefoonnummer door te geven. (Liefst bellen tussen 9.00 uur en 11.00 uur.) Bij geen gehoor kun je ook een appje sturen of de voicemail inspreken of op een ander tijdstip nog even opnieuw proberen. Afmelden voor het Eetpunt en de Dagbesteding op de dag zelf geldt uitsluitend voor noodgevallen (zoals plotselinge ziekte of ziekenhuisopname) en dient in elk geval vóór 9.00 uur ook via het genoemde telefoonnummer te gebeuren.

Er heerst in onze dagbesteding een heel gezellige, rustige, huiselijke sfeer.